چاقی چیست؟

اضافه بودن بافت چربی درهر قسمت از بدن نسبت به حالت نرمال، چاقی آن قسمت در نظر گرفته می شود. حال این بافت چربی اضافه ممکن است همراه با اضافه وزن یا وزن نرمال باشد. به حالت اول چاقی عمومی وبه حالت دوم چاقی موضعی گفته می شود. زمانی که دریافت کالری به طور مداوم بیش از نیاز باشد، چاقی حاصل می شود. اغلب افزایش وزن زنان در طی دوره بلوغ، حاملگی، سال های بچه داری ویا یائسگی رخ می دهد که معمولاً همراه با تغییر عادات زندگی از قبیل وضعیت تاهل، شغل یا کم تحرکی می باشد. مصرف برخی از داروها نیز سبب اضافه وزن وچاقی می گردد. چاقی بر عملکرد فیزیکی ومغزی نیز تاثیر گذاشته وکیفیت زندگی را کاهش می دهد. اثرات فیزیکی چاقی شامل سختی درحرکت از قبیل خم شدن، زانو زدن، بالا رفتن از پله و… می باشد. اثرات مغزی آن نیز شامل کاهش اعتماد به نفس،گوشه گیزی اجتماعی و… است.

چاقی چیست؟
چاقی چیست؟
چاقی چیست؟

فیزیولوژی و پاتوژنز چاقی

سلول های چربی که اساس چاقی را تشکیل می دهند به صورت کمپلکس سلول های فعال متابولیکی یافت می شوند. در حال حاضر سلول های چربی به مانند یک غده اندوکرین(غده درون ریز) با چندین پپتید ومتابولیت که برای کنترل وزن بدن به کار می روند شناخته می شوند. تولیدات سلول های چربی که در کمپلکس های متابولیکی دخالت دارند عبارتند از : سیتوکین ها، فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا(TNF @ ) ،اینتر لوکین6، لیپوترنسین، پروستا گلندین ها،لاکتات،آدیپونکتین،آدیپوسین،پری لیپین و…

آنزیم های درگیر در متابولیسم سلول چربی عبارتند از : لیپوپروتئین لیپاز،لیپاز حساس به هورمون،آسیل کوآنزیم Aسنتتاز ویک آبشار آنزیمی(بتا اکسیداسیون ومتابولیسم چربی)

دو گروه از فاکتورهای موثر در پیشرفت چاقی شامل فاکتورهای ژنتیکی و فاکتورهای محیطی هستند و میزان شیوع زیاد چاقی در فرزندان والدینی که خودشان چاق هستند یا همگامی چاقی در دوقلوهای یکسان نشان دهنده نقش ژنتیک در بروز چاقی است. همچنین افزایش شیوع چاقی همراه با تغییرات عادات غذایی و فعالیت (کم تحرکی) در چند دهه اخیر اهمیت نقش فاکتورهای محیطی را نشان می دهد.

اپیدمیولوژی

شیوع چاقی در سرتاسر جهان در حال افزایش است. به خصوص در کشورهای توسعه یافته نیمکره شمالی اطلاعات آماری نشان می دهد که 25%مردان و22% زنان در اروپا چاق هستند. این آمار در کشورهای عربی وخاور میانه به مرز هشدار رسیده وتا حد 40% افزایش یافته است.


شاخص توده بدن (BMI) چیست؟

این شاخص از نسبت وزن (KG) بر مجذور قد(متر) به دست می آید. این شاخص نمی تواند در مورد درصد چربی بدن اطلاعاتی بدهد ولی وضعیت بدنی فرد را از نظر اضافه یا کاهش وزن نشان میدهد که بر اساس آخرین طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت به صورت ذیل است.
کمتر از 18 : کمبود وزن
24.9- 18.5 : وزن طبیعی
29.9 -25 : افزایش وزن (چاقی درجه 1)
39.9 – 30 : چاقی درجه 2
بیشتر از 40 : چاقی درجه 3 یا چاقی مرضی

تقسیم بندی چاقی در کودکان بر اساس BMI مرتبط با سن و جنس:
بیشتر از صدک 85 : افزایش وزن
بیشتر از صدک 95 : چاق

چاقی نوع مردانه ( اندروئید)

در این نوع چاقی، چربی اضافه در قسمت های فوقانی تنه تجمع می یابد.این نوع چاقی شباهت به شکل سیب دارد. شانه ها، صورت، دست ها، گردن، سینه وقسمت بالای شکم دچار افزایش حجم وقطر می شوند.همچنین معده سفت، بازوها، شانه ها، سینه وکمر عمود ولی گردن کوتاه وفشرده به نظر می آیند. ناحیه پایین تنه، کپل ها، ران ها، پاها در مقایسه با بالا تنه لاغرتر هستند. اندام های حیاتی این افراد به ویژه قلب، کلیه ها وریه ها تحت تاثیر قرار گرفته وممکن است آسیب ببینند. این نوع چاقی بیشتر در مردان دیده می شود ولی در زنان نیز یافت می گردد. زنانی که به خاطر مشکلات مربوط به یائسگی یا پس از زایمان تحت درمان با هورمون قرار می گیرند مستعد ابتلا به این نوع چاقی هستند . در ضمن تحقیقات نشان داده است که یکی از دلایل ایجاد این نوع چاقی در مردان مرتبط با کمتر بودن سطح خونی هورمون تستسترون در بدنشان است.

چاقی چیست؟

چاقی نوع زنانه ( گینوئید)

در این نوع چاقی اندام های تحتانی بیش از حد چاق می شوند.این الگو در هردو جنس زن ومرد متداول است اما زنان بیشتر از مردان به آن مبتلا می شوند.این الگو شبه به گلابی است. چربی در ناحیه شکم، ران ها، کپل ها وپاها تجمع می یابد. صورت وگردن تقریباً عادی به نظر رسیده وحتی گونه ها ممکن است برجسته واستخوانی باشند. افرادی که دارای این الگوی چاقی هستند هنگامی که پا به سن می گذارند همه هیکلشان خمیده شده وستون فقراتشان هرگز عمود وصاف نمی شود. علت این امر سنگینی کپل ها وران ها است.اندام های حیاتی چون کلیه ها،رحم،مثانه وروده ها تحت تاثیر قرار گرفته وحتی ممکن است اختلال کار آنها روی قلب نیز اثربگذارد. این نوع الگوی چاقی بسار مستعد تبدیل شدن به سلولیت است.در نتیجه با گرفتن رژیم غذایی نیز کاهش حجم آن به کندی صورت می گیرد. در این الگوی کاهش وزن در اندام های فوقانی سریع تر از اندام های تحتانی صورت می گیرد.چاقی شکمی درهر الگویی که باشد علامت خطراست زیرا نشان دهنده بافت چربی احشایی بیشتربوده وارتباط مستقیمی باافزایش ریسک بیماری های قلبی عروقی دارد.

بیماری انسداد مزمن ریوی

چاقی، به ویژه چاقی شکمی می تواند یک عامل خطر مهم در ابتلاء به بیماری انسداد مزمن ریوی باشد. چربی بیش از حد ناحیه شکم و فعالیت بدنی اندک با پیشرفت این بیماری در افراد مبتلا به COPD (بیماری انسداد مزمن ریوی) در ارتباط است.

یافته ها نشان می دهند که در کنار ترک سیگار و پیشگیری از شروع مصرف سیگارکشیدن، رعایت اصول تغذیه ای و داشتن فعالیت بدنی جهت تناسب وزن و شکل بدن، می تواند فرصت های بهداشت عمومی و فردی مهمی را فراهم آورد که نشان دهنده کاهش خطر ابتلاء به بیماری انسداد مزمن ریوی است.